Polityka prywatności

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

Administratorem danych jest firma Gentleman’s Rally sp. z o.o. , prowadząca usługi za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem https://gentlemansrally.pl/ .

Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu rejestracji i złożenia zamówienia w naszym portalu. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Jankowski, numer telefonu: +48 783 776 456, email: lukasz@gentlemansrally.pl.

Powierzone nam dane osobowe wymagane do realizacji umowy to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do pełnej realizacji umowy. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Cel przetwarzania danych

Powyższe dane będą przetwarzane: w celu założenia konta w naszej witrynie oraz realizacji umowy (zamówienia), w celu wysyłek informacji reklamowych/marketingowych – jeśli klient wyraził na to niezależną niewymaganą zgodę.

Dane będą przetwarzane w celu założenia konta w naszej witrynie oraz realizacji umowy na podstawie wchodzącego w życie 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), artykuł 6, paragraf 1, punkt b oraz punkt f mających treść: 

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Administrator może udostępnić dane właściwym organom władzy publicznej w przypadku jeśli wymaga tego prawo.

Do realizacji usługi witryna może udostępnić dane osobowe klienta podmiotom zewnętrznym rozwijającym oprogramowanie witryny internetowej. Ilość przekazywanych danych w tych przypadkach jest ograniczona do wymaganego minimum.

Klient ma prawo w każdej chwili i dowolną skuteczną metodą cofnąć zgodę na przesyłanie informacji handlowej (treści reklamowych/marketingowych).

Klient ma prawo do:

– wglądu do swoich danych,

– żądania uzupełnienia/aktualizacji/sprostowania danych osobowych

– czasowego lub całkowitego wstrzymania ich przetwarzania

– usunięcia danych jeśli dane nie są wymagane do realizacji umowy o pozwalają na to przepisy prawa

– wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych

– przeniesienia danych (w tym historii transakcji).

Polityka cookies

Nasza witryna posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszej Witryny.

Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat: sesji Użytkownika, zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, przeniesienia danych (w tym historii transakcji), prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony (Google Analytics), tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o zachowaniu, zainteresowaniach i danych demograficznych, po czym udostępnianie tych list w AdWords oraz Facebook Ads, wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.

Standardowo przeglądarki Internetowe akceptują pliki cookies. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Jak zablokować pliki cookies w przeglądarkach:

w przeglądarce Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
w przeglądarce Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
w przęglądarce Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
w przeglądarce Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
w przeglądarce Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Aby zablokować wysyłanie informacji do Google Analytics można skorzystać z dodatku do przeglądarki, który blokuje system Google Analytics, jak to zrobić opisuje poniższa strona:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub stały.

Pliki tymczasowe są kasowane wraz z zamknięciem przeglądarki internetowej.

Pliki stałe zostają na komputerze klienta i są odpowiedzialne za zapamiętanie hasła w sklepie/zawartości koszyka.

Witryna może zbierać dane w celu poprawy użyteczności strony.

Dane zbierane są dzięki mechanizmowi Google Analytics służącemu analizie ruchu w witrynie.

Witryna za pośrednictwem serwera gromadzi również dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów informatycznych, powyższe dane zbierane są dzięki logom systemowym.

Logi systemowe mogą zawierać: adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, wersję przeglądarki internetowej dzięki której klient wszedł na witrynę.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na naszej stronie internetowej zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.